Serto - Kampanjan säännöt

Kampanjan säännöt

Serto järjestää uudistuneiden soodapohjaisten pyykinpesujauheiden kunniaksi huikean arvonnan, jossa voi voittaa vuoden pesuaineet*. Serton kampanjatunnuksella ”Löydä ja voita vuoden pesuaineet!” merkattuihin pyykinpesujauhepakkauksiin on piilotettu Serton pinssejä. Löytämällä pakkauksesta Serton pinssin voittaa vuoden pesuaineet*!

Löytämällä Serton soodapohjaisen pyykinpesujauheen kampanjapakkauksesta Serto-pinssin, lataamalla pinssistä valokuvan ja ilmoittamalla pinssin numeron sekä yhteystietonsa kampanjasivulla on oikeutettu palkintoon. ”Löydä ja voita vuoden pesuaineet!” -kampanjatunnuksella merkatut pakkaukset ovat: Serto Kirjo Pyykinpesujauhe 890g, Serto Kirjo Pyykinpesujauhe 1350g, Serto Hajusteeton Pyykinpesujauhe 890g ja Serto Hajusteeton Pyykinpesujauhe 1350g. Kampanja-aika on 3.2. – 31.12.2020. Yhteystiedot, pinssin numero ja valokuva siitä tulee ilmoittaa kampanjasivulla osoitteessa www.serto.fi viimeistään 31.12.2020.

Kampanjan säännöt

Järjestäjä ja kampanja-aika

”Voita vuoden pesuaineet!” –markkinointitoimenpiteen (jäljempänä ”Kampanja”) järjestäjä on KiiltoClean Oy, osoite, y-tunnus 2159756-3 (jäljempänä ”Järjestäjä”). Kampanja alkaa 3.2.2020 ja päättyy 31.12.2020. Kampanjapakkauksesta löydetystä Serto-pinssistä tulee ladata valokuva ja ilmoittaa pinssin numero sekä voittajan tiedot kampanjasivulle viimeistään 31.12.2020.

Ketkä voivat osallistua

Kampanjaan voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät. Kampanjan palkinnon lunastaminen edellyttää valokuvan lataamista pakkauksesta löytyneestä Serto-pinssistä, sekä pinssin numeron ja voittajan yhteystietojen ilmoittamista kampanjasivustolle.

Kuinka osallistua kampanjaan

Kampanjaan voi osallistua ostamalla Serto soodapohjaisen pyykinpesuaineen kampanjapakkauksen mistä tahansa myymälästä. Jos pakkauksesta löytyy Serto-pinssi, on oikeutettu palkintoon. Palkinnon lunastaminen edellyttää, että voittaja lataa kampanjasivustolle (www.serto.fi) valokuvan pinssistä, ilmoittaa pinssin numeron ja täyttää yhteystiedot. Sama henkilö voi voittaa useamman palkinnon. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista. Puutteellisin tiedoin varustettuja lomakkeita ei voida käsitellä.

Viimeinen osallistumispäivä on 31.12.2020, ellei toisin ilmoiteta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa aikataulua perustellusta syystä. Mikäli toimenpide keskeytetään ennenaikaisesti, lunastamattomia palkintoja ei toimiteta. Yhteystiedot, valokuva Serto-pinssistä ja pinssin numero on toimitettava Järjestäjälle kampanja-aikana. Kampanja-ajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä.

Mikäli Järjestäjällä on syytä epäillä Osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, Järjestäjä voi harkintansa mukaan pyytää osallistujaa toimittamaan Serto-pinssin Järjestäjälle.

*Palkinnot

Vuoden pesuaineet -palkinto on 7 kpl joko Serton pyykinpesunestettä 750ml tai Serton soodapohjaista pyykinpesujauhetta 890g. Voittaja saa valita nämä 7 pakkausta seuraavien tuotteiden valikoimasta:

Serto Kirjo Pyykinpesuneste 750 ml, Serto Valko Pyykinpesuneste 750 ml, Serto Tumma Pyykinpesuneste 750 ml, Serto Hajusteeton Pyykinpesuneste 750 ml, Serto SilkkiVilla Hienopesuneste 750 ml, Serto Sportti Pyykinpesuneste 750 ml, Serto Kirjo Pyykinpesujauhe 890g, Serto Hajusteeton Pyykinpesujauhe 890g

Yhden palkinnon arvo on noin 30 euroa.

Palkintoehdot

Palkinto toimitetaan vain kampanjasivustolla annettuja yhteystietoja, Serto-pinssistä ladattua valokuvaa ja pinssin numeroa vastaan. Palkinto toimitetaan voittajan antamaan osoitteeseen noin 4 viikon kuluessa tietojen vastaanottamisesta.

Käyttämätöntä palkintoa tai sen osaa ei korvata eikä palkintoa voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu kampanjaan osallistumisesta, palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Kaikki kampanjaan osallistujat vapauttavat KiiltoClean Oy:n sekä kampanjan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. KiiltoClean Oy ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen liittyen.

Järjestäjä maksaa palkinnosta lakisääteisen arpajaisveron, mikäli palkinnon arvo ylittää lakisääteisen arpajaisveron määrän. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Näiden sääntöjen vastaiset tai muiden ohjeiden vastaiset osallistumiset kampanjaan hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita tai muita kuluja miltään osin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa Järjestäjästä johtumattomien ongelmien johdosta.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Muut ehdot

Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen hyväksymistä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Toimenpiteeseen ja sen sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lain valintaa koskevat säännöt. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.