Mitä tarkoittaa biohajoavuus?

Biohajoavuus tarkoittaa aineen pilkkoutumista luonnossa pienemmiksi rakenneosasiksi, kuten hiilidioksidiksi, vedeksi ja mineraalisuoloiksi. Lainsäädännön mukaan pyykinpesuaineiden pinta-aktiiviset aineet  tulee olla nopeasti biohajoavia. Pinta-aktiiviaineiden lisäksi Serto-tuotteissa on kiinnitetty huomiota kaikkien raaka-aineiden biohajoavuuteen,  Nopeasti biohajoavat raaka-aineet pilkkoutuvat luonnossa alle 28 päivässä vähintään 60 prosenttisesti.

Serton tuotteet ovat tuotteesta riippuen 95-99% biohajoavia. Serto-pyykinpesunesteiden raaka-aineista 98-99% on nopeasti biohajoavia. Serto -pyykinpesunesteissä ilmoitetussa biohajoavuus prosentissa on kerrottu nopeasti biohajoavien raaka-aineiden osuus koko raaka-ainemäärästä (lukuun ottamatta vettä).  Osuus on laskettu tuotteen aktiiviaineista ja näin ollen tuotteen sisältämän veden määrä ei vaikuta biohajoavien aktiiviaineiden prosenttiin.

Lue lisää, miten ympäristö on otettu huomioon Serton suunnittelussa ja tuotannossa.